Przejdź do treści
Nagłówek zielony
Baner UE
Jesteś na: Strona główna Ogłoszenia O projekcie

Projekt:
Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom”, o numerze RPDS.02.01.04-02 0011/16.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne”, Działanie 2.1 „E-usługi publiczne”, Poddziałanie 2.1.4 „E-usługi publiczne – ZIT AW”

Cel projektu:
Wzrost jakości i dostępności e-usług administracyjnych istotnych dla mieszkańców, przedsiębiorców i pracowników JST w gminach: Strzegom, Świebodzice i Żarów oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez realizację zaplanowanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym działań.

Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu:

  • Wzrost ilości dostępnych e-usług adm. w 3 JST
  • Wzrost jakości dostępnych e-usług adm. w 3 JST
  • Wzrost świadomości mieszkańców o możliwościach e-usług adm. w 3 JST
  • Podniesienie sprawności działania urzędów administracji samorządowej i jakości obsługi obywateli

Grupa docelowa Projektu:

  • 3 urzędy JST (Gmina Strzegom, Gmina Świebodzice, Gmina Żarów) i ich jednostki zależne wraz z pracownikami,
  • mieszkańcy i przedsiębiorcy

Termin realizacji: 1.04.2017 – 31.03.2018

Beneficjent: Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju

Partnerzy: Gmina Strzegom, Gmina Świebodzice, Gmina Żarów

Wartość projektu: 3 679 970,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 351 500,83 zł